Tumer Eren

Tumer Eren

Grade: 8

Topic: Titania


Original essay:

"Uranüs’ün en büyük, Güneş Sistemi’nin ise 8. en büyük uydusu olan Titania ile ilgili bilgiler Ariel ve Oberon’a göre daha fazladır. Voyager 2 tarafından 1986 yılında yapılan ziyaret sonrasında edilen bilgiler, yaklaşık 35 yıl sonraki gelişen teknoloji ve ekipmanlar ile yapılacak yeni ziyaret sonrası daha doğru ve sağlıklı bilgilere yerini bırakabilecektir.

Benim Titania‘yı seçmemin en önemli nedenleri arasında; Oberon ve Ariel’in jeolojik açıdan daha elverişsiz ve zorlu olması ve ayrıca Titania’nın ince bir atmosferi olması, bu atmosferde karbondioksitin olabileceği düşünülmesidir. Yapılacak ziyaret kapsamında atmosferde karbondioksitin bulunması da orada canlı organizma hatta bitki veya alglerin yaşamının varlığına işaret olabilir. Çünkü bitkiler solunum sonucu karbondioksit üretirler. Solunum için kullandıkları oksijen de Titania üzerinde bulunduğu iddia edilen su buzullarından sağlanıyor olabilir.

Dünyamızın dışındaki gezegenlerde yaşamın olabilmesi konusunda birçok çalışma yapılmaktadır. Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunda malzeme teknolojileri üzerine çalışılırken diğer taraftan yoğun bir şekilde yapılan çalışmalar uzayda yaşam üzerinedir. Titania bu nedenle yaşamın olabileceği bir uydu olabilir. Araştırmalarıma göre bilim insanları, Titania’nın yüzeyinin birkaç kilometre altında organik materyaller olduğunu düşünmektedir. Eğer bu veri doğru ise; Titania’ya gidilip dönülecek kadar yakıt bulunursa ve 60 Kelvine dayanıklı bir roket, kaplama ya da astronot giysisi var ise belki de bazı çalışmalar ile Titania’nın yüzeyinin altındaki belirli bir bölgeye yaşama elverişli ve de bilimsel araştırmalara devam edilebilecek bir platform kurulabilir.

Ayrıca, Titania’nın yüzeyinde silikat ve su buzundan oluşan bir katman vardır. Silikat kağıt ve kağıt ürünleri, hazır giyim, inşaat, bilişim teknolojileri, cam, çimento ve tekstilde kullanılabilecek bir maddedir. Titania’da kurulacak bir platformda silikatın farklı kullanım alanlarıyla daha kolay ve işlevsel araştırmalar yapılabilir.

Titania’da kurulacak bir uzay istasyonunda canlı yaşamının olup olmayacağı konularında ve diğer belirttiğim konularda çalışmalar yapılabilir."

English translation:

Information about Titania, the largest moon of Uranus and the 8th largest in the Solar System, is more than that of Ariel and Oberon. The information obtained after the visit made by Voyager 2 in 1986 will be able to leave its place to more accurate and healthy information after the new visit to be made with the developing technology and equipment approximately 35 years later.
Among the most important reasons for me to choose Titania; Oberon and Ariel are more unfavorable and challenging from a geological point of view, and also Titania has a thin atmosphere, which is thought to contain carbon dioxide. The presence of carbon dioxide in the atmosphere within the scope of the visit may also indicate the existence of living organisms, even plants or algae. Because plants produce carbon dioxide as a result of respiration. The oxygen they use for respiration may also be supplied by water glaciers allegedly located on Titania.
There are many studies on the existence of life on planets other than our Earth. While most of the studies carried out on the International Space Station (ISS) are focused on material technologies, on the other hand, intensive studies are on life in space. Titania could therefore be a satellite where life could exist. From my research, scientists think there is organic material a few kilometers below Titania's surface. If this data is correct; If enough fuel is found to go and return to Titania, and if there is a rocket, coating or astronaut suit that is resistant to 60 Kelvin, perhaps with some studies, a platform that is suitable for life and scientific research can be established in a certain area under the surface of Titania.
Also, Titania has a layer of silicate and water ice on its surface. Silicate is a material that can be used in paper and paper products, ready-made clothing, construction, information technologies, glass, cement and textiles. Easier and more functional research can be done with different usage areas of silicate on a platform to be established in Titania.
Studies can be carried out on whether there will be life on a space station to be established on Titania and on other issues I have mentioned.

You Might Also Like