Teodora Daskalova

Year: 2019-20

Teodora Daskalova

School: American College Sofia

Grade: 8

City: Sofia

Topic: Miranda


(Original essay)

"Вселената е пълна с неразгадаеми и пораждащи любопитство обекти. Колкото и да я изследваме, никога няма да разберат всичките ѝ загадки. Една такава се намира далеч от тук, на приблизително 3 млрд. км от Земята. Това е планетата Уран, и по-точно нейният спътник - Миранда.

Името на спътника на Уран идва от творбата на Шекспир “Бурята”, където Миранда е единствената жена в пиесата. Всъщност, всичките 27 луни на планетата са кръстени на герои на английския драматург и поет.

Artist's view of Voyager 2 at Miranda
​Единственият сателит, засякъл Миранда, е Вояджър 2, през 1986 г. За нас Миранда е един от най - интригуващите феномени в Слънчевата система. Учените наричат луната Франкенщайн, поради странната ѝ повърхност. Тя е съвкупност от различни форми на терен, като район с кратери, някои по-дълбоки и от Гранд Каньон, и район с масивни планини и пясъчни равнини, разположени неестествено близо. Това разнообразие е твърде необичайно и теориите на учените за това явление не са доказани. Изглежда, сякаш парчетата ѝ са събрани от различни места и са сформирали този спътник. Ако бихме могли да изследвам някоя луна, то това би била точно Миранда, заради загадката около произхода ѝ и разнообразието от скални образувания.

Някои учени смятат, че луната е била разрушена от сблъсък с метеорит, или при колосален сблъсък, след което отделните парчета са се привлекли и отново са оформили вече различната Миранда. Или пък, ако наистина е имало сблъсък с външен обект, той е разтопил част от замръзналата повърхност на луната, а след това разтопените вещества са замръзнали над потъналият на дълбоко метеорит, който предизвикал и различните и странни форми на релеф. Тези теории са доста правдоподобни, но въпреки това, в науката няма как нещо да се приеме за истина, освен ако няма пълно и точно доказателство за неговото съществуване. Затова, какво би било по-добро от това космически кораб или сонда да бъде изпратена в Космоса, да кацне там и да изследва Миранда?

Чрез изпращането на космически кораб до Миранда искаме да разберем дали странните скали на повърхността се срещат на Земята и ако не, какви елементи съдържат и защо са толкова различни от останалите спътници на Уран. Това ще ни даде представа от къде може да е произлязла Миранда и колко се различава от луната на Земята, която вече е изследвана и добре позната. Такава мисия би достигнала нови и невероятни постижения в науката, но въпреки това ще изисква много ресурси и изследвания. "

(English translation)

We live in a universe full of mysteries and unsolved phenomenons, which humans will never be able to fully explore. One mystery like that can be spotted in our Solar system - about 3 billion kilometers from Earth. This is one of Uranus’ moons - Miranda.

Miranda’s name originates from the famous poem “The tempest” - the only woman in the play. In fact all 27 moons on Uranus are named after characters from Shakespeare poems.

The history of Miranda derives from 1986, when Voyager 2 managed to capture it for the first time. The moon is very specific and has immediately caught the scientists’ attention. Because of its strange, uneven surface they gave her the nickname Frankenstein. In just a few square kilometers can be spotted all kinds of terrains - from craters, deeper than the Grand Canyon, to enormous mountains, and to lowland fields, all located near one another. Of course, this kind of diversity is very unusual, especially for a moon, so hypotheses and theories started evolving around the cause of this phenomenon, none of which are confirmed. It looks like separate parts of the moon where combined together in an unexplainable way. If I could explore an object in space, it would definitely be the moon Miranda, exactly because of her origin and peculiar surface.

Some of the most convincing theories explain that the moon could have been hit by a meteor, or perhaps exploded in a colossal collision. Then, later on, the parts remaining from the collision could have merged together again, and form the new moon. Another theory says that perhaps another object hit the surface and caused ice to melt, and then it froze back on the meteorite that crashed with the moon, causing the abnormality on the surface. Although these speculations may sound convincing, nothing in science should be accepted without strong evidence supporting the theory. So what better way to establish a scientific explanation than to send a spaceship to explore the moon with professional equipment?

With this space mission I want to understand a few things that are still unfamiliar. To know whether we find the same rocks there, on Earth, and why Miranda is so different from Uranus’ other moons. These answers could tell us how and where the moon came from and how it differs from the elements we know on our planet. And, despite the fact that the mission would cost a lot of resources and time, it would expand our knowledge about the unsolved phenomenons of the Universe."

You Might Also Like