Salim Atakan Atilgan

Salim Atakan Atilgan

Grade: 8

Teacher: Begüm SAĞLAM

School: Özel Mavigün Ortaokulu

Topic: Titania


Orginal essay:

"Uranüs'ün uyduları olan Ariel, Oberon ve Titania'ya ait elimizde olan tüm bilgiler 1986'da Voyager 2 uzay aracının çektiği görüntülerdir. Bu uyduları yeniden bir uzay aracı ile ziyaret edecek olsak ve tek tercih hakkımız olsa rotamız Titania olmalıdır çünkü Titania; Ariel ve Oberon'a göre yaşam formuna uygun olabilirlik anlamında daha fazla artıya sahiptir.

1986'da çekilen fotoğraflara göre Oberon, Uranüs'ün en dışındaki büyük, yüzeyi en karanlık uydudur. En zayıf manyetik alana sahip olduğu için yeraltı okyanusları ile ilgili ölçümlerin yapılması zayıf ihtimaldir.

Oberon

Ariel'in yüzeyi krater ve vadilerden oluşur, manyetik alanı fazladır bir zamanlar sıcak olduğu düşünülen uydunun şimdi soğuk olması yüzeyinde oluşan çatlakların donması sonucu gerçekleştiği sanılmaktadır. Bu Ariel'in Titania'ya göre daha yaşlı olduğunu gösterir. Bu yüzden tekrar ziyaret etmemiz ve daha çok bilgi toplamamız gereken birinci uydu Titania olmalıdır.

Titania, Uranüs'ün en büyük uydusudur. Yapı olarak yarısı su buzu, yarısı kayadan oluşan kirli bir buz topudur. Dünya dışı yaşamın olası adaylarından biri olabilir çünkü yapısında bulunan taze, krater oluşturmamış materyaller, sırtlar, vadiler ve kıvrımların gözlenmesi bize yeraltı okyanuslarının varlığını kanıtlamaktadır. Okyanusların varlığı ise Titania'yı uzaylı yaşam formları için uygun kılabilecek bir kriterdir.

Bilim insanları Titania'da üç sinif jeolojik özellik tanımlamışlardır. Faylar, kraterler ve kanyonlar. Uydunun yapısında doğrusal olukların bulunması kabuğun iki yönde kırıldığını göstermektedir. Bu tektonik genişlemeyi gösterir. Tüm bunlar uydunun dinamik ve aktif bir içyapısı olduğunu anlatır.

Titania'nın yüzeyi Oberon 'dan daha az kraterlidir. Bu yüzeyinin daha genç olduğu anlamına gelir, yüzey gençse daha sıcak ve yaşama daha elverişlidir. Çekirdeğinin çoğunlukla kayalardan ve demirden olduğu düşünülür. Titania'nın kütle çekiminden dolayı etrafında çok ince de olsa atmosfer olduğu görülmüştür. 2001'de kızılötesi spektroskopisi ile yapılan ölçümlerde ince atmosferde karbondioksit, nitrojen ve metan gazlarının olduğu anlaşılmıştır. Yüzey sıcaklığı da bilim insanlarına yüzeyin altında organik madde olabileceğini düşündürmüştür.

Elimizdeki verilere göre Titania'da canlı formu olabilir bu sebeple tekrar yapılan ziyarette rotamız Titania olmalıdır."


English translation:

All the information we have about the moons of Uranus, Ariel, Oberon, and Titania, are images taken by the Voyager 2 spacecraft in 1986. If we were to visit these satellites again with a spacecraft and we had only one choice, our route should be Titania because Titania; According to Ariel and Oberon, it has more advantages in terms of being suitable for life form.
According to photographs taken in 1986, Oberon is the outermost large, darkest moon of Uranus. Measurements of the subsurface oceans are unlikely, as they have the weakest magnetic field.


Ariel's surface is made up of craters and valleys, its magnetic field is high, and the moon, which was once thought to be hot, is now cold and is thought to have occurred as a result of freezing cracks on its surface. This indicates that Ariel is older than Titania. So the first satellite we need to revisit and gather more information on should be Titania.


Titania is the largest moon of Uranus. As a structure, it is a dirty ball of ice consisting of half water ice and half rock. It may be a possible candidate for extraterrestrial life because the observation of fresh, non-cratered material, ridges, valleys and folds in its structure proves the existence of subterranean oceans. The existence of oceans is a criterion that may make Titania suitable for alien life forms.
Scientists have identified three classes of geological fe

atures on Titania. Faults, craters and canyons. The presence of linear grooves in the satellite's structure indicates that the crust is broken in two directions. This indicates tectonic expansion. All this tells us that the satellite has a dynamic and active internal structure.


Titania's surface is less cratered than Oberon. This means that its surface is younger, if the surface is younger, it is warmer and more habitable. Its core is thought to be mostly of rocks and iron. It has been observed that Titania has a very thin atmosphere around it due to its gravity. Measurements made with infrared spectroscopy in 2001 revealed that there are carbon dioxide, nitrogen and methane gases in the thin atmosphere. The surface temperature also suggested to scientists that there may be organic matter below the surface.


According to the data we have, there may be a living form in Titania, so our route should be Titania for a repeat visit.

You Might Also Like